Nuotolinis mokymas

AKADEMINIS PIEÅ IMAS 

Tokie kursai yra siÅ«lomi tam, kas negali atvykti į studiją. Nuotolinio mokymo kursų medžiaga yra puikiai pasiekiama internetu, el. paÅ¡tu. Tokio mokymo nauda yra akivaizdi: internetinis mokymas atveria galimybes mokytis neatvykstant į studiją kiekvieno užsiėmimo metu, o laisvai pačiam planuojant savo darbo vietą ir laiką bet kuriame mieste. Tačiau  atliekami tarpiniai žinių ir įgÅ«džių pasiekimų įvertinimai bei atliktų darbų peržiÅ«ros studijoje pagal  iÅ¡ anksto suderintą grafiką. Viso mokymo metu suteikiama iÅ¡sami konsultacija ne tik internetu, telefonu, bet ir tarpinių įvertinimų metu studijoje.   Taip pat, kursai internetu, leidžia savarankiÅ¡kai dirbti ir įsisavinti mokymo medžiagą savo tempu ir pasiruoÅ¡ti akademinio pieÅ¡imo  stojamiesiems egzaminams, bei asmeniÅ¡kai tobulėti. Baigus dalyko kursą, iÅ¡duodamas pažymėjimas. Nuotolinis mokymas yra geriausias bÅ«das mokytis individualiai, žinant, kad specialistų pagalba einate teisingu keliu. Kviečiame registruotis ir bÅ«site iÅ¡samiai supažindinti su visomis taisyklėmis.

 

PIEÅ IMAS

Programos tikslai ir numatomi gebėjimai:

• Suvokti piešinio komponavimo lape principus.
• Susipažinti su modulinio matavimo pagrindais.
• Gebėti nustatyti daikto proporcijas ir modeliuoti lape.
• Susipažinti su regimosios perspektyvos perteikimo metodais.
• Suvokti Å¡viesos įtaką daikto formos optiniam vaizdui.
• Gebėti perteikti medžiaginį daiktų iÅ¡skirtinumą ir erdvę lape.
• IÅ¡mokti atlikti linijinį ir toninį pieÅ¡inį eskizo ir studijos lygmenyje.
• Ugdyti pieÅ¡imo,erdvinio ir meninio suvokimo įgÅ«džius.
• Gebėti taikyti įgytas žinias iÅ¡ pradinio pieÅ¡imo kurso sudėtingesnėse formose ir erdvėse.
• IÅ¡mokti tikroviÅ¡kai perteikti reljefinių formų pavirÅ¡ius.
• Lavinti matymo įgÅ«džius portretinio panaÅ¡umo ir meninės iÅ¡raiÅ¡kos perteikimui.
• Pažinti žmogaus kÅ«no konstrukciją, proporcijas ir jo modeliavimo principus lape.
• Mokėti taikyti erdvės ir perspektyvos vizualizavimo metodus miesto ir interjero eskizuose.
• Ugdyti profesionalius akademinio pieÅ¡imo gebėjimus.

Anotacija
Kursų programa yra skirta suteikti ir išlavinti turimus gebėjimus piešime. Tvirtai įsisavinti teorinius pagrindus, mokėt pritaikyti juos realizuojant kūrybinius sumanymus piešimo technika. Programa yra vykdoma praktinių užsiėmimų metu. Pagrindiniai uždaviniai ir tikslai aptariami darbo eigoje, konsultuojama individualiai, aptariami rezultatai, pateikiama teorinė ir vaizdinė medžiaga. Programa siekiama suteikti stabilų piešimo pagrindų įsisavinimą, atskleisti individualumą, mokėti įgytas žinias pritaikyti kitose vizualinio vaizdavimo srityse. Ugdomas sugebėjimas kuo geriau atskleisti savo gabumus atliekant stojamųjų egzaminų piešimo užduotis.

RaÅ¡ykite mums:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 


 
  ŠVIESOKAITA, VšĮ
Įmonės kodas 125450878 | Lvovo g. 38A-219, LT-09307, VILNIUS
Tel.: +370 688 55013 | info@sviesokaita.lt | www.sviesokaita.lt